من سراج الدین دینارزهی از روستای سرسوره ازهمه بازدید کنندگان تک تک تشکرویژه دارم

 
مطلب کوتاه

سلام بر دوستان عزیز وبازدید کنندگان از سایت رسمی دینارزهی


دوستان سرسوره یکی از روستای علم وادب بلوچستان که بخشی از پسکوه شهرستان سیب وسوران هست

سرسوره روستای بزرگ این مناطق هست که در علم حرف اول را داردنويسنده : دینارزهی
امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 4


اعضای فوتسال فرهنگیان

1-جاسم ملازهی

2-صدیق پسکوهی

3-خالدجنگی زهی

4-یونس ملازهی

5-درمحمدجنگی زهی

6-حسین عبدالکریمی

7-یوسف (کله هوک)نويسنده : دینارزهی
امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 3


اعضای فوتسال جوانان

1-فضل الرحمان جمشیدزهی

2-رشید الهوزهی

3-فرهاددینارزهی

4-محمدچارزهی(حاکم)

5-خدارحم الهوزهی

6-رفیق الهوزهی

7-حافظ شریف الهوزهی

8-خدانظرالهوزهی

9-عبدالله پیرزهی

10-میثم دینارزهینويسنده : سامان دینارزهی
امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 4